Meditaatio


Tässä harjoitus jonka tärkeyttä ei voi ylikorostaa. Harjoituksessa opit mitä meditaatio ja tietoisuus tarkoittavat. Tee harjoitusta 15 minuuttia joka päivä kunnes ymmärrät. Tämän jälkeen etsi lisätietoa meditaatiosta, tee erilaisia harjoituksia, lähde mukaan Tantra-työpajoihin, arvosta itseäsi ja arvosta ympäristöäsi missä olet. Hyödynnä ja sovella kaikkeen tekemiseesi tämän meditaation kautta oppimaasi.

1. Istu, seiso tai makaa. Vedä syvään henkeä nenän kautta.

2. Voit sulkea silmät tai olla silmät auki.

3. Keskitä huomio ilmavirtaan nenässä. Jatka hengittämistä.

4. Huomaa, että kun huomioit ilmavirran et ajattele.

5. Huomaa kun ajatus tulee.

6. Huomaa, että et ole ajatus. Olet se joka ajatuksen huomaa. Kun kohdistat huomiosi hengitykseen tietoisuuden objekti kohdistuu ja kohdistaja on tietoisuuden subjekti. Mikä on tietoisuus?

7. Kun huomaat ikävän ajatuksen tai tunteen, huomaa syy mistä se on tullut. Luovu siitä syystä.

8. Huomaa, että olet rauhallinen kun hengität tietoisesti koska voit valita seuraatko ajatusta vai annatko sen mennä.

9. Huomaa, että olet onnellinen kun olet rauhallinen. Ajatukset eivät ohjaa Sinua vaan Sinä ohjaat ajatteluasi5. Olet löytänyt sisäisen rauhan. Harjoittele.

Tämän meditaation on Intialaisen mystikon Oshon mukaan opettanut buddhalaisuuden perustaja intialainen prinssi Siddhartha Gautama Buddha. Oshon mukaan hänen on kirjoitettu sanoneen, että hän saavutti sisäisen rauhan juuri tällä menetelmällä (Valitettavasti en muista lähdettä. Löytyy kirjoista tai videoista…).

Lisätietoa

Eurooppalaiset filosofit ovat myös omalla tavallaan tutkineet tietoisuuden käsitettä. Filosofi Hegel sekä hänen filosofiaansa perehtynyt presidentti ja professori J.V. Snellman kirjoittaa “Snellmannin kootuissa teoksissa”1 tietoisuuden objektista ja tietoisuuden subjektista. Tämä on ainoa teos missä olen lukenut käsitteistä tietoisuuden objekti ja tietoisuuden subjekti. Itse artikkeli oli niin korkealentoista että en käsittänyt siitä juuri mitään mutta ymmärsin artikkelin avulla, että voin mieltää tietoisuuden kahdeksi erilaiseksi todelliseksi osaksi – objektiksi ja subjektiksi.

Käsitän itse tietoisuuden seuraavalla tavalla (Tietoni perustuvat erilaisiin lähteisiin Intiasta, Kiinasta ja Tiibetistä mitkä olen kokenut itse todeksi harjoittelemalla ja elämällä). Tietoisuuden objekti liikkuu ja voi kohdistua mihin tahansa havaintoon (mindfullness). Erityistapaus on mielestäni hengityksen seuraaminen koska hengitys tapahtuu jatkuvasti ilman ajatusta. Tietoisuuden subjekti on onnellisuus eli sisäinen rauha2, minä itse, tarkkailija3 ja objektin liikuttaja. Liikutus itsesään on lähes ja mahdollisesti jopa kokonaan ilman ajatusta tapahtuva. Kun ajatus tapahtuu yhteys objektiin katoaa koska keskittyminen unohtuu – objekti on siirtynyt päähän. Ei hätää, hengitys on eräänlainen ilmaisin4 jonka huomioiminen luo ajatuksen palata yhteyteen tietoisuudestaan eli havaita tietoisuuden objekti, siirtää se, tarkkailla, todistaa ja olla läsnä tässä hetkessä. Itselleni kehittyminen tässä kyvyssä mahdollistaa negatiivisen ajatuksen syyn ymmärtämisen joka hetki. On mahdollista havaita myös “alitajunnasta” nouseva ajatus tai tunne ja puuttua siihen tarvittaessa. Tämä tuo vapauden ja poistaa epätietoisuuden ja rauhattomuuden koska aistien kautta saatava tieto, mahdollisesti prosessoituna tai muistista nousseena ei kontrolloi minua vaan minä kontrolloin itseäni. On myös tärkeää oheistietoa ymmärtää, että keho on energiaa ja energiaa on mahdollista liikuttaa tietoisesti (CHI, Prana). Erityisesti on mielenkiintoista alkaa havaita seksuaalienergiaa6 (Jing, Kundaliini).

Lähdeviitteitä

1) Snellmannin koottuja teoksia on kaksi moniosaista nidettä. Kyseinen teos löytyy ainakin Ihmisyyden tunnustajien kirjastosta.

2) Buddhalainen munkki Mingyur Rinpoche opetti tämän minulle verkkokurssillaan “Joy of living 2“. Löytyy varmasti myös hänen kirjastaan “Joy of Living”. Katso: http://www.tergar.org

3) mm. Intialaisten gurujen Mooji sekä Sadhguru videoissa pohditaan tätä asiaa.

4) “Shambhala: The Sacred Path of the Warrior”, Chögyam Trungpa, 1984.

5) Tämän kyseisen lauseen kuulin ensimmäisen kerran Shaolin munkki Shi Hen Yiltä hänen videossaan.

6) Lue: Moniorgastinen mies/nainen/pari, Mantak Chia, 1996.

Buddhalaisesta ajattelusta olen oppinut myös hänen pyhyytensä Dalai Laman taltioiduista puheista.