Ajatuksia, mielipiteitä, kannanottoja...

Mielipide SOTE-uudistuksesta 9.5.2017

Lähetetty Keski-Suomen liiton muutosjohtajalle Tapani Mattilalle, kirjaamo@keskisuomi.fi

         Hei,

         Miksi luoda uusi rakennelma kun suomalaiset näkevät
         nykyisen järjestelmän hyvänä?

         Miksi luotiin nykyinen järjestelmä kun aikaisempi
         koettiin ihmisläheisempänä ja toimivampana?

         Miksi luodaan yhä suurempia ja keskitettyjä palveluita
         kun ihmisten kannalta parempi tulos saavutettaisiin
         hajautetulla lähipalvelulla?

         Minä vastaan.

         Koska "uudistuksenne" pohjimmainen ideologia on
         julkisten varojen yksityistäminen ja tulojen
         siirtäminen kansainvälisille kapitalisteille ja
         pankkiireille.

         "Uudistuksenne" on rikollisten talousjohtajien
         pelinappula jossa kansan omaisuus, omavaraisuus,
         elämänlaatu, yhteisöllisuus ja hyvinvointi halutaan
         murentaa.

         "Terveys- ja hoivayhtiönne" eivät pyri tervehdyttämään
         potilaitaan vaan keräämään voittoa ja siirtämään ne
         veroparatiisitileilleen (katso: panamaskandaali)

         Sote-taantuman mukaan kuntien tulisi yksityistää
         terveydenhuolto näille rikollisille pörssiyhtiöille
         joiden johdossa toimivat sionisti juutalaiset
         saatananpalvojat. Katso: http://jonitoyryla.eu/raha

         Vuoden 2010 Suomi opettaa kansalaiset hylkäämään ja
         unohtamaan vanhemmat ihmiset ja häpäisemään
         aikaisemmin eläneitä sukupolvia - tarkoituksena on
         saada ihmiset palvomaan rahaa ja materiaa

         Sote-taantumus on osa suurempaa suunnitelmaa tehdä
         ihmisestä osa pörssijärjestelmää (kaikki Yhdysvaltojen
         kansalaiset on listattu sosiaaliturvatunnuksella
         pörssiin) niin että ihmisen arvo mitataan rahassa ja
         arvoton syrjäytetään yhteiskunnasta

         Suomalaiset nousevat vallankumoukseen.

         Jokainen joka on mukana Sionistien järjestelmässä
         tullaan tuomitsemaan.

         Terveisin,

         Joni Töyrylä
        

Mielipide massamuutosta. Julkaistu Suur-Keuruu lehdessä 28.9.2015

         Vastaan Erkki A. Jaatiselle joka kirjoittaa 24.9
         Suur-Keuruu lehdessä aiheenaan "Vauhkoontunut
         valtuusto".

         Kirjoitat että "Ainoa olennainen asia on ihmisten
         hätä" ja että "Olen niitä ihmisiä jotka pakenivat
         sotaa Karjalasta kahdesti". Olen kanssasi samaa mieltä
         siitä että hädässä olevia ihmisiä on autettava. Lähdet
         perustelemaan mielipidettäsi sillä että olet itse
         joutunut lähtemään kodistasi evakkona.

         Tässä vaiheessa on hyvä ymmärtää että maailma on
         muuttunut radikaalisti viimeisen viidenkymmenen vuoden
         aikana. 21.4.2013 viisisataakaksikymmentäkaksi (522)
         tiedemiestä ympäri maapallon ovat allekirjoittaneet
         konsensusraportin maailmantilasta nimellä "Introducing
         the Scientific Consensus on Maintaining Humanity's
         Life Support Systems in the 21st Century: Information
         For Policy Makers". Raportti löytyy
         Googlella.

         Raportin mukaan ihmiskunnan on välittömästi löydettävä
         ratkaisuja ylikulutukselle sekä ylikansoitukselle
         maailmassa. Arvioidaan että ihmisten lukumäärä kasvaa
         nykyisestä seitsemästä jopa lähes kolmeenkymmeneen
         miljardiin vuoteen 2100 mennessä. Ihmisten toimien
         johdosta tuhannet eläinlajit katoavat sukupuuttoon
         mm. norsut, sarvikuonot ja tiikerit. Maapallon
         pinta-alasta Afrikan mantereen kokoinen alue on
         valjastettu vain ihmisen viljelysten käyttöön ja
         Etelä-Amerikan mantereen kokoinen alue karjanhoitoon
         (National Geographic, 2014, #5). Tästä huolimatta
         aliravittujen määrä vain kasvaa koska
         ilmastonlämpeneminen vähentää viljelypinta-alaa 20%
         (YK). Kaikki kalakannat ovat ylikalastettu ja
         saastumisen johdosta lähes kaikki maailman valtamerten
         rannikkoalueet kärsivät happikadosta ja suurkaupunkien
         ympärillä on merissä elottomat ns. "dead zone"
         vyöhykkeet. Miljardi ihmistä Aasiassa heittää kaiken
         muovijätteen mereen tai metsään, Intialaisen lehmän
         vatsasta on löydetty 50kg muovia. Tämä aiheuttaa ennen
         näkemättömiä ympäristökatastrofeja mm. valtamerissä
         koska vedessä elävät kalat ja nisäkkäät syövät
         pieneksi pilkkoutunutta muovia. Öljy ja puhdas vesi
         tulevat olemaan pian ylellisyyttä.

         Pakolaisvirrat tulevat vain ja ainoastaan kasvamaan
         tulevaisuudessa. Massamuutto Afrikasta ja Aasiasta ei
         vähennä ylikulutusta tai ylikansoitusta vaan lisää
         molempia.

         On huomattava että massamuutto kohdistuu nimenomaan
         Eurooppaan. Venäjä, Yhdysvallat, Etelä-Amerikan maat,
         Australia, Arabian niemen maat, Kiina, Intia ja Japani
         eivät ota pakolaisia samalla tavalla kuin Eurooppa
         jossa elää vain noin 5% maailman ihmisistä. He
         ymmärtävät että kyseessä on paljon suurempi
         ongelma. He todennäköisesti myös tietävät että turhia
         sotia, nälänhätää ja pakolaisia tulee olemaan
         tulevaisuudessa enemmän.

         Sylissämme on jäävuoren huippu. Seuraavan kahden
         kymmenen vuoden aikana pakolaisten määrä
         kymmenkertaistuu. Käytännössä tämä tarkoittaa pienten
         ja uhanalaisten kansojen hävittämistä
         maailmasta. Suomalaisia on maailman koko väkimäärästä
         alle promille. Saamelaiset vastustavat kaikkien
         maahanmuuttajien tulemista heidän elintilalleen, myös
         Suomeen, myös suomalaisten.

         Siteeraan Eero Paloheimon uusinta artikkelia, löytyy
         hänen kotisivultaan: "Eurooppa on ottanut maailmassa
         sosiaalitantan roolin ja kuvittelee virheellisesti,
         että kykenee avustamaan - paitsi hieman huonokuntoisia
         omia jäseniään - myös koko muuta maailmaa
         tukitoimillaan.".

         Alkuperäiskansat kaikkialla maailmassa vaativat
         oikeuksia omaan elintilaan, perintöönsä, kulttuuriinsa
         ja elintapaansa. Monet pienet kansat taistelevat
         edelleen itsenäisyydestä ja elintilasta
         (mm. Kurdit).

         Puolustamalla massamuuttoa nykyisessä ylikulutetussa
         ja ylikansoitetussa maailmassa puolustat samalla
         pienten ja uhanalaisten kansojen sukupuuttoa. Tämä on
         rotuoppi eli rasismia. Hädässä olevia ihmisiä on
         autettava heidän kotimaassaan. Pieniä ja uhanalaisia
         kansoja on suojeltava samalla tavalla kuin uhanalaisia
         eläimiä suojellaan.

         Joni Töyrylä
         info@jonitoyryla.eu
         nationalistic-manifesto.org
        

Vastaus Kaarina Hazard:ille joka kirjoitti Iltalehti.fi:ssä torstaina 19.12.2013.

         (Tekstiä korjattu: 21.6.2017)
         
         Lähetetty Turun Sanomiin 30.12 (ei julkaistu)
         Lähetetty Turun Sanomiin uudestaan muokattuna 6.1 (ei julkaistu)
         --------------------------------------
         
         Kansan historia ja etninen ryhmittely on vaikeaa jos
         haluaa tehdä siitä vaikeaa. Suomalaisten juuret, kuten
         kaikkien kansojen, on afrikassa. Kun homo sapiens
         lähti vaeltamaan afrikasta pohjoiseen ei ollut
         olemassa kansoja tai etnisiä ryhmiä, kansan kulttuuri
         ja perimä on muodostunut niiden yli sadantuhannen
         vuoden aikana jolloin homo sapiens- ihmiset ovat
         vaeltaneet kaikkialle maapallolla. Suomalaiset ovat
         suomalais-ugrilainen kansa eli esi-isiämme, kauan
         afrikasta siirtymisen jälkeen, ovat eläneet itä- ja
         keski-euroopassa kunnes ovat siirtyneet nykyiselle
         asuinalueelleen.

         Suomenniemi on tuhansia vuosia vanhan historiansa
         aikana sisältänyt heimoja mm. varsinaissuomalaisia,
         hämäläisiä, savolaisia, saamelaisia ja karjalaisia
         jotka Ruotsalaisten sekä Venäläisten miehityksen
         aikana ovat osittain sulautuneet yhdeksi, edelleen
         suomalais-ugrilaista sukujuurta omaavaksi
         kansaksi. Jokaisessa ihmisessä on noin 5%
         neandertalilaisen ihmislajin perimää. Jokainen ihminen
         on eläin.

         Näin ollen, etninen ryhmittely tällä tarkkuudella on
         mahdotonta ja tarpeetonta. Kansat määritellään pysyvän
         asuttamisen jälkeisen ajan mukaisiin ns. etnisiin
         ryhmiin jolloin ryhmällä eli kansalla on oma kieli,
         yleensä kotimaa, elintapa ja uskonto. Etninen ryhmä,
         suomalaiset, ovat niitä joiden esi-isät ovat asuneet
         suomessa, jotka puhuvat suomenkieltä ja joiden
         elintavat ovat, enemmän tai vähemmän, suomalaisia
         (katso wikipediasta etninen ryhmä).

         Maailmassa 30000 pientä kansaa taistelee edelleen
         kansansa, kielensä ja kotimaansa säilymisen
         puolesta. Heidän nykyiset sukupolvensa haluavat
         säilyttää kotimaansa, kielensä ja kansansa. Kuten
         suomalaiset, vastaavasti saamelaiset ovat taistelleet
         säilyttääkseen oman elintapansa ja kielensä. Turkin
         alueella elävät Kurdit taistelevat säilyttääkseen
         kielensä ja toivovat omaa kotimaata.

         Brittiläinen Paul Collier pohtii maahanmuuttoa
         kirjassaan Exodus (University press, 2013). Hän päätyy
         siihen että kansainvälistä muuttoliikettä on
         rajoitettava että lähtömaiden kansalaiset sekä
         tulomaiden kantaväestö eivät jää paitsioon. Hän
         kannattaa ajatusta kausiluontoisesta
         siirtyöläisyydestä, jolloin siirtolaiset vievät
         saamista kotimaihinsa mutta eivät jää pysyvästi
         tulomaahan (kehitys utvecling 4.2013). Paul on
         listattu maailman parhaiden ajattelijoiden joukkoon
         "Foreign policy" lehdessä 2011. Kaarina, etnisesti
         suomalaisia ihmisiä on olemassa, meitä on vielä reilut
         5 miljoonaa.
        

Vastaus Anna Ruthille Suur-Jyväskylän Lehdessä 27.11.2013

         Ei julkaistu.
         ----------------------------------------------------
         
         Jäin pohtimaan Anna Ruthin lupiinivertausta ja
         ajattelin muutamalla lauseella kuvata
         ajatuspolkujani. Lupiini taistelee elintilastaan
         elämän kannalta oikeutetusti ja leviää kaikkialle
         minne pystyy hävittämällä samalla muut samassa
         ekolokerossa elävät kasvit. Samalla tavalla kansan tai
         kulttuurin häviäminen tapahtuu voimakkaamman kansan
         valloittaessa elintilaa kansalaisilleen.

         Kuten ensi keväänä kukkivat lupiinit myös tänä päivänä
         elävät ihmiset ovat olemassa vain aikaisempien
         sukupolvien uhrauksien ja elämänvoiman
         ansiosta. Tuhansia vuosia jatkuneen kamppailun aikana
         lupiinit sekä ihmiset ovat hävittäneet lajeja sekä
         kansoja joista emme tiedä mitään. Elintilan
         valloittaminen on aina onnistunut myös viekkaudella
         sillä samaan lopputulokseen on mahdollista päästä
         mikäli perinnekasvin saa uskomaan tai mikäli
         perinnekasvilla on ideologia, että on kaikkien
         kannalta viisaampaa kun muutama lupiini kasvaa siellä
         täällä. Jos ajatellaan lupiinia ihmisrotuna joka
         leviää lupiinikasvilajin tapaan alkuperäiskansan
         kotimaahan, niin voidaan esittää kysymys, kuka on
         lupiini ja kuka ei? Onko Keskisuomalainen joka muuttaa
         Ahvenanmaalle lupiini?
         
         Onneksi lupiiniongelma on vain näennäisesti
         vaikea. Kaikki kansat, rodut ja lajit ovat lähtöisin
         samasta alkujuuresta ja ovat saman elämän
         muotoja. Koska kaikki ovat samaa elämää on elämän
         itsensä kannalta yhdentekevää katoaako perinteiset
         kasvit lupiinin tieltä ja tuleeko maailmasta
         homogeeninen yhden kasvikannan järjestelmä vai
         ei. Perinteisten kasvien tehtävä on lopputuloksesta
         huolimatta, evoluution näkökulmasta, taistella oman ja
         tulevien sukupolvien puolesta ja pyrkiä säilyttämään
         oma lajinsa.

         Vastaavasti ihminen kamppaillee lajinsa sekä rotunsa
         eli kansansa ja kulttuurinsa säilymisen
         puolesta. Kaikkien elossa olevien lajien sekä rotujen
         edeltäjät ovat tehneet samoin sillä muutoin ketään ei
         olisi olemassa. Samalla he ovat osa monilajista
         kasvistoa ja vastaavasti monikulttuurista
         planeettaa.

         Mikäli tätä elämälle luonnollista sisäistä
         taisteluviettiä ei olisi, ei elämää olisi koskaan
         voinut syntyä. Näin luonto on luotu toimimaan. Näin
         toimii myös lupiini. Elämä kaikissa muodoissaan
         toteuttaa evoluution ikivanhaa toimintatapaa,
         taistelee itseään vastaan säilyttääkseen itsensä
         monimuotoisena. Hyvää, pahaa, oikeaa tai väärää ei ole
         olemassa evoluutiossa, on vain voittajia ja
         häviäjiä.

         Olemme kaikki lupiineita sekä perinnekasveja kun
         tarkastelemme sukupuutamme riittävän kauas. Olemme
         myös osa luontoa joka kamppailee elämästään joka hetki
         mutta olemme myös osa käsittämätöntä universumia
         ympärillämme, jonka matemaattisen säännöstön mukaan
         toimivat galaksit, tähdet, planeetat, luonto ja
         ihminen. Nykyisen kaltaisessa maailmassa jossa
         lisääntymistä ei ole rajoitettu, suuret kansat,
         välittämättä maapallon tilasta tai pienemmistä
         kansoista, leviävät elintilan loppuessa kaikkialle
         minne pääsevät - mutta eivät leviä jos eivät pääse.
        


Puhe Meidän Maa- tapahtumassa 31.1.2016 Keuruulla


Vastaanottokeskusinfo, Keuruu, 25.11.2015

Mukanani oli Kreivi Richard Kalergin kirjoittama kirja Paneurooppa jossa nykyinen Euroopan massamuuttotragedia kuvataan ja perustellaan.

Vapaus valita toisin, Helsinki, 12.2015

EU myönteinen propaganda paneeli.

Mukanani oli Kreivi Richard Kalergin kirjoittama kirja Paneurooppa jossa nykyinen Euroopan massamuuttotragedia kuvataan ja perustellaan.

Puhe Jotain rajaa! mielenilmauksessa 2015, Jyväskylä

Mukanani oli Kreivi Richard Kalergin kirjoittama kirja Paneurooppa jossa nykyinen Euroopan massamuuttotragedia kuvataan ja perustellaan.