Miksi nykyinen rahajärjestelmä ei toimi?

Globaalieliitin uskottu asioiden järjestelijä, 30 vuotta finanssimaailmassa eri toimeksiantajille työskennellyt hollantilainen Ronald Bernard antoi vuoden 2017 maaliskuussa haastattelun vastamedia De Vrije Median toimittajalle Irma Schiffersille. Bernard kertoo "psykopaattikoulutuksestaan" maailmassa, jossa armo on tuntematon sana ja kaikki pyörii vallan ympärillä.

Kuinka rahaa luodaan?

"When banks extend loans to their customers, they create money by crediting their customers' accounts."
- Sir Mervyn King, Speech to the South Wales Chamber of Commerce at The Millennium Centre, Cardiff on 23rd October 2012

Yksityinen pankki luo rahaa tarjottessaan asiakkaalle velkaa. Elämme maailmassa jossa velkaa on enemmän kuin rahaa. Velan suuruus eli finanssivarallisuuden määrä maailmassa on 160 tuhatta miljardia dollaria eli 3.5 kertaa koko maailman bruttokansantuotteen verran. Velka on maailmanlaajuisesti tehokas vallan, kontrollin ja muovaamisen väline joka koskee samoin yksityisiä ihmisiä kuin kokonaisia valtioitakin. Maurizio Lazzaraton mukaan tulisi kehittää uusia solidaarisuuden ja yhteisöllisyyden muotoja jotka ylittävät kansallisvaltioiden rajat. Velka on siis maailmanlaajuinen ongelma. Jatkuvan kasvun maailmassa paradoksiksi muodostuu se, että työntekijän ja tuensaajan on ansaittava ja pärjättävä mahdollisimman pienellä summalla jotteivat kustannukset nostaisi tuotteiden hintoja. Tuotteiden myynnin näkökulmasta kuluttajien pitäisi kuitenkin ostaa mahdollisimman paljon, jotta tuotteille olisi kysyntää. Onkin selvää, ettei kulutuskysyntä voi nojata enää vain palkkatuloihin, vaan kasvua rakennetaan velalla.
-- Maurizio Lazzarato, Velkaantunut ihminen, 2011

Eräs räikeimmistä esimerkeistä talouskasvun epäonnistumisesta on sen tuottama valtava eriarvoistuminen. Talouskasvu on lisännyt maailman vaurautta, mutta vauraus on jakautunut hyvin epätasaisesti. Eriarvoistumisesta on ilmestynyt hiljattain monia huomattavia kannanottoja, kuten Thomas Pikettyn sensaatioksi noussut kirja, Oxfamin raportti, jonka mukaan maailman rikkain prosentti tulee omistamaan enemmän kuin loput 99% vuoden 2016 loppuun mennessä, ja ECDN:n tutkimus, joka osoitti, että eriarvoistuminen heikentää talouskasvua.
-- Ville Iivarinen, Raha, 2015.

Kaikki maapallon valtiot ovat velkaa pankkijärjestelmälle.

On lähes järkyttävää että rahaa on mahdollista säilyttää maapallolla niin että valtio ei voi kerätä rahasta verotuloa. Pelkästään EU-mailta jää EU-komission mukaan veroparatiisien takia saamatta joka vuosi noin tuhannen miljardin euron verotulot.

Globalisaatio

Globalisaatiokritiikissä ongelmana pidetään sitä että globalisaation mittareina käytetään arvoja jotka ovat puhtaasti taloudellisia: kaupankäynti, sijoitukset ja tulo. Tästä johtuen yksittäisiksi ongelmiksi luetellaan monikansallisten yritysten valta, puutteelliset ihmis- ja eläinoikeudet, taloudellinen ja sosiaalinen epätasaarvo maailmassa, ilmaston lämpeneminen, ilmaston muutos, puhdas vesi, veden jakelu, energian tuotanto, maan, merien ja ilman saastuminen, metsien hävittäminen, maapallon elinkelpoisuus, lajien hävittäminen sekä kansojen hävittäminen.

Vapaakauppa

Vapaakauppajärjestelmässä kansallisvaltion tärkeimmäksi tehtäväksi nousee suuryritysten etujen ja vapaakaupan sääntöjen valvominen, eikä enää kansalaisten hyvinvoinnnista ja turvallisuudesta huolehtiminen.
-- Risto Isomäki, Kohti vuotta 1929?

1980-luvulla Costa-Rica oli viljan suhteen omavarainen maa. Vapaakaupan myötä costaricalaiset menettivät maan käyttöoikeuden, pohjaveden ja maataloustuotannon kansainvälisille yrityksille. Valtio velkaantui, kansainväliset yritykset rikastuivat, Costa-Ricasta tuli kehitysmaa.
-- Eero Taivalsaari, Unohdettu Viisaus, 2013 (lainaus vapaasti muistista)

Andrew Jackson

Andrew Jacksonin (1767-1845) elämään ja historiaan perehtyminen oli avartavaa perspektiivin saamiseksi ongelmaan. Hän oli Yhdysvaltojen viimeinen presidentti joka vastusti nykyisen pankkijärjestelmän rantautumista Yhdysvaltoihin. Pankkiirit yrittivät salamurhata hänet kolme kertaa; he epäonnistuivat. Hänen viimeiset sanansa: "I killed the bank". Seuraava presidentti ensimmäisenä tehtävänään allekirjoitti sopimuksen Eurooppalaisten pankkien kanssa.

Henry Ford

Avartava on myös Henry Ford:in kirja "Kansainvälinen juutalainen" (1920). Kirja on ladattavissa palestiinalaisen ihmisoikeusaktivistin kotisivulta

Lue Kansainvälinen juutalainen

Adolf Hitler

Tämä video jossa Adolf Hitler kertoo taistelustaan pankkijärjestelmää vastaan oli minulle sekä järkytys että uuden elämänvaiheen aloittaminen. Tämän jälkeen ymmärsin että olen elänyt valheessa. En pysty mitenkään selittämään itselleni miksi koulujärjestelmä ei ole opettanut minulle että Hitler taisteli kansainvälistä, rikollista talousjärjestelmää vastaan? Mihin voi luottaa? Mistä voin enää tietää mikä kerrotusta on totta ja mikä valhetta? Rahan valta ulottuu kaikkialle. Lue lisää Natsi-Saksasta

Kryptovaluutat vaihtoehtona nykyiselle talousjärjestelmälle?

Kryptovaluutat voisivat yleistyessään olla terve vaihtoehto nykyiselle rahajärjestelmälle koska rahaa ei luoda tyhjästä yksityisten pankkien toimesta, kuten nykyisessä järjestelmässä, vaan kryptokolikko perustuu laskennalliseen ongelmaan. Rahaa ei näin ollen luoda loputtomasti. Kryptovaluutan louhiminen on alkulukujen laskentaa vastaava laskennallinen ongelma jossa seuraavan kolikon louhiminen on aina edellistä vaikeampi ja hitaampi prosessi. Sanotaan että kryptovaluutta "saturoituu". Taloustieteilijät ovat määrittäneet nykyisen rahan ongelmaksi myös sen että rahaa (ja velkaa) luodaan matemaattisessa mielessä äärettömästi, ne ovat numeroita; vastaavasti maapallon resurssit ja materia ovat rajalliset. Saturoivat kryptovaluutat vastaisivat tässä suhteessa enemmän todellisuutta. Maapallon koko ei kasva, alkuaineita ei tule lisää.


Raha

Ville Iivarinen, Raha, 2015

Tiesitkö, että pankit eivät oikeasti lainaa sinulle rahaa? Entä tiesitkö, että jos kaikki maailman velat maksettaisiin, maailmassa ei voisi enää olla rahaa? Mistä raha oikeastaan tulee? Raha kertoo kaiken, mitä et tiennyt rahasta.

Kasvun loppu

Ari Ojanpelto, Kasvun loppu, 2016

Kasvun loppu on teos, jossa tietokirjailija ja ansioitunut yhteiskuntakeskustelija Ari Ojanpelto viiltää auki yhteiskunnallisen keskustelun kulisseja, osoittaa aikamme tärkeimmät kipupisteet ja kuvaa runsaaseen lähdemateriaaliin nojaten ne kehityskulut, joiden myötä nykyiseen umpikujaan on päädytty.

Kohti vuotta 1929?

Risto Isomäki, Kohti vuotta 1929?, 2000

1920-luvulla työvoimaa vähentävä teknologia ja kansainvälisen kaupan vapauttaminen kasvattivat työttömyyttä Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. 1990-luvulla pysyvää rakenteellista työttömyyttä oli enemmän kuin 1920-luvulla. Valtiontaloudet ovat syöksykierteessä verotulojen vähenemisen, työttömyyden kasvun ja valtionvelkojen hoitokulujen takia.